Department of Cultural Anthropology and Ethnology

Welcome!

Department of Cultural Anthropology and Ethnology

Utbildning mot rasism - En föreläsning med Lilian Thuram

Den före detta fotbollsspelaren Lilian Thuram besöker Uppsala 19–21 april. Fredagen den 21 april ger han en föreläsning om utbildning mot rasism. Thuram har spelat för proffsklubbarna Monaco, Parma, Juventus och Barcelona. Efter avslutad karriär har Thuram ägnat mycket kraft åt att bekämpa rasism. Han har skrivit böckerna ”Mina svarta stjärnor: från Lucy till Barack Obama” och ”Vår historia” (tillsammans med Jean-Christophe Camus). Numera driver han Fondation Lilian Thuram som utgår från principen att man inte föds till rasist utan blir det. Läs mer om evenemanget och ladda ner inbjudan här.

Två nya antologier

Några av institutionens etnologer medverkar i den nya antologin Tillämpad kulturteori (Studentliteratur): Oscar pripp har tillsammans med Tobias Hubinett skrivit om Etnicitet, ras och vithet, Owe Ronström om Ritual och ritualisering, Ulf Palmenfelt om Folkloristisk narrativanalys och Ingeborg Svensson om Queerteori. Ingeborg Svensson medverkar även i den nyligen publicerade antologin Fiktion och verklighet (Makadam förlag) – en undersökning av hur den spänningsfyllda relationen mellan fiktion och verklighet ser ut.

Life in a Philippine Sex Tourism Town

On Friday March 3 Elina Ekoluoma successfully defended her PhD thesis titled Everyday Life in a Philippine Sex Tourism Town. The thesis deals with the implications of tourism (including sex tourism) and how it has become embedded in the daily life in today’s Sabang (a marginalized Philippine fishing village that in the span of three decades became a well-known international sex tourism site). The thesis highlights the local populations’ diverse reactions to the various changes associated with tourism growth, in particular how various symbolic, moral, and spatial boundaries are constructed and maintained. Read more and download the thesis in fulltext: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1064095&dswid=-7223

Vill du veta mer om afrikanska samhällen och kulturer?

Ny kurs ger grundläggande kunskaper i afrikanistik och en bred introduktion till afrikanska samhällen, länder och diaspora. Afrikanistik, Uppsala universitet, 30hp, heltid, dagtid, ht 2017 

  • Tvärvetenskap och specialisering, breda perspektiv och fördjupade insikter
  • Varierat lärande: föreläsningar, seminarier, filmvisningar, studiebesök, workshops
  • Kunskap om och förståelse för Afrikas mångfald
  • Kunniga, engagerade lärare, forskare och kulturarbetare

Mer information hittar du här: http://www.afrikastudier.uu.se/Download.aspx?dialog=false&id=ednrKfMDfRM%3D

International symposium 11-12 May 2017

Do you have an interest in medical anthropology or anthropology and STS? Welcome to an international symposium on "Multiple Healths: Pasts, presents and futures of bio-medicine and wellbeing in/with Africa" where a great line-up of invited speakers will put these as well as other perspectives in focus.

11-12 May 2017, Forum for Africa Studies, Dept. of Cultural Anthropology and Ethnology, Uppsala University. For more info: http://www.afrikastudier.uu.se/…/health-politics-and-cultu…/

Mining and Society

Elisa Maria Lopez is a doctoral student in Cultural Anthropology and environmental anthropologist. Her dissertation explores the sociocultural impacts of iron mining and urban displacement in Kiruna, Sweden. She uses a Tumblr blog to share her anthropological interests to the public. The blog is dedicated to the documentation and dissemination of information about the social, cultural, political, and ecological role of mines and minerals around the world. To learn more, visit Elisa's blog on: http://miningandsociety.tumblr.com

Research nodes