Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Välkommen!

Vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi bedrivs utbildning och forskning om många av de komplexa sammanhang som präglar dagens globaliserade värld.

Meet Swaminathan "Swami" Ramanathan

Swami – a political scientist with training and interest in ethnographic research methods – is Visiting Research Fellow at the Department of Cultural Anthropology and Ethnology, Campus Gotland. He will be in Sweden for a year from May and his research will focus on re-imagining urban spaces of the future as societal platforms and social design interfaces. 

We did a short interview with Swami and you can read it here.

Life in a Philippine Sex Tourism Town

On Friday March 3 Elina Ekoluoma successfully defended her PhD thesis titled Everyday Life in a Philippine Sex Tourism Town. The thesis deals with the implications of tourism (including sex tourism) and how it has become embedded in the daily life in today’s Sabang (a marginalized Philippine fishing village that in the span of three decades became a well-known international sex tourism site). The thesis highlights the local populations’ diverse reactions to the various changes associated with tourism growth, in particular how various symbolic, moral, and spatial boundaries are constructed and maintained. Read more and download the thesis in fulltext: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1064095&dswid=-7223

Två nya antologier

Några av institutionens etnologer medverkar i den nya antologin Tillämpad kulturteori (Studentliteratur): Oscar pripp har tillsammans med Tobias Hubinett skrivit om Etnicitet, ras och vithet, Owe Ronström om Ritual och ritualisering, Ulf Palmenfelt om Folkloristisk narrativanalys och Ingeborg Svensson om Queerteori. Ingeborg Svensson medverkar även i den nyligen publicerade antologin Fiktion och verklighet (Makadam förlag) – en undersökning av hur den spänningsfyllda relationen mellan fiktion och verklighet ser ut.

Vill du veta mer om afrikanska samhällen och kulturer?

Ny kurs ger grundläggande kunskaper i afrikanistik och en bred introduktion till afrikanska samhällen, länder och diaspora. Afrikanistik, Uppsala universitet, 30hp, heltid, dagtid, ht 2017 

  • Tvärvetenskap och specialisering, breda perspektiv och fördjupade insikter
  • Varierat lärande: föreläsningar, seminarier, filmvisningar, studiebesök, workshops
  • Kunskap om och förståelse för Afrikas mångfald
  • Kunniga, engagerade lärare, forskare och kulturarbetare

Mer information hittar du här: http://www.afrikastudier.uu.se/Download.aspx?dialog=false&id=ednrKfMDfRM%3D

Mining and Society

Elisa Maria Lopez is a doctoral student in Cultural Anthropology and environmental anthropologist. Her dissertation explores the sociocultural impacts of iron mining and urban displacement in Kiruna, Sweden. She uses a Tumblr blog to share her anthropological interests to the public. The blog is dedicated to the documentation and dissemination of information about the social, cultural, political, and ecological role of mines and minerals around the world. To learn more, visit Elisa's blog on: http://miningandsociety.tumblr.com

Forskningsnoder