Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Välkommen!

Vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi bedrivs utbildning och forskning om många av de komplexa sammanhang som präglar dagens globaliserade värld.

A Death in the Rainforest – new book by Don Kulick

Prof. Don Kulick first went to study the tiny jungle village of Gapun in New Guinea over thirty years ago to document how it was that their native language, Tayap, was dying. But you can’t study a language without settling in among the people, understanding how they speak every day, and even more, how they live. This book takes the reader inside the village as Kulick came to know it, revealing what it is like to live in a difficult-to-get-to village of two hundred people, carved out like a cleft in the middle of a swamp, in the middle of a tropical rainforest. 
The book will be published by Algonquin Books on June 18, 2019. Read more on the following web page: https://www.workman.com/products/a-death-in-the-rainforest

Staden är full av ljud. Men hur påverkas människorna av att leva i en högljudd stad? Etnologen Karin Eriksson-Aras disputerade tidigare i år med en avhandling om hur ljuden gör storstäder till vad de är och hur de påverkar människorna som bor där i sin vardag. I dagens DN skriver Hans Arbman bland annat om Karins avhandling. Artikeln finns att läsa på följande sida: https://www.dn.se/insidan/stadens-brus-inte-bara-decibel/

Vi hälsar våra gäster från Mondlane University, Mozambique, välkomna!

Den 4 september 2018 ankom gästforskarna Book Sambo och Paulo Mahumane till Institutionen för kulturantropologi och etnologi / Forum för Afrikastudier för en vistelse på tre månader. De är sökande till två av doktorandplatserna inom forskningsprogrammet kommunal demokrati och lokal utveckling i Mocambique. Under tiden i Uppsala ska Book och Paulo läsa masterkursen i antropologisk teori, delta i forskarseminarier och vidareutveckla doktorandansökningarna.

Visiting PhD student

Guðrún Sif Friðriksdóttir is a PhD student in Social Anthropology at the University of Iceland and a visiting PhD student at the Department of Cultural and Anthropology and Ethnology at Uppsala University during September and October 2018. Her research focuses on the reintegration of ex-combatants in Burundi, the rupture and continuity in the transition from combatant to civilian. During her stay at Uppsala University she will work on her fourth and final article that comprises her PhD which focuses on the role of politics, political affiliations, and political activism in the reintegration process of her interlocutors. 

Antropologi på grundnivå

Kulturantropologi är en vetenskap som i likhet med psykologi, filosofi, sociologi, historia och andra humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen studerar och vill förstå människor – varför de är som de är och gör som de gör, hur de tänker, hur de talar, äter, krigar, älskar, och hur de organiserar sig socialt, politiskt, och i förhållande till fenomen som kön, religion, sexualitet, etnicitet och olikhet.

Följande länk leder till mer information om kulturantropologikurserna på A-, B- och C-nivå vid Uppsala universitet: http://antro.uu.se/utbildning/kulturantropologi-i-uppsala/

Masterprogram i etnologi

Masterprogrammet i humaniora med inriktning etnologi ges inom ramen för Historisk-filosofiska fakultetens humanioramaster. Programmet löper över två år, men du kan även välja att läsa ett ettårigt program för en magisterexamen. Programmet är utformat för att ge dig utrymme att specialisera dig och skapa en egen profil som passar ditt intresseområde. Etnologimasterns kurser ges i Engelska parken i samarbete med Campus Gotland, där vissa kurser också kan läsas. Programmet erbjuder kurser som dels vidareutvecklar den etnologiska baskompetensen, dels är inriktade mot vissa profilområden såsom folkloristik och hållbar utveckling. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. 

Läs mer om masterprogrammet i etnologi

Master's Program in Cultural Anthropology

The MA in Cultural Anthropology is an international degree program taught in English. Our program is set in an international environment with approximately half of the students in the program originating from outside Sweden. This rich diversity contributes to the vitality of the educational experience. Classrooms are small and group work often follows lectures to engage actively in the readings and related topics. 

You will find more information about the master's program here: http://www.antro.uu.se/utbildning/mastersprogram/

Mining and Society

Elisa Maria Lopez is a doctoral student in Cultural Anthropology and environmental anthropologist. Her dissertation explores the sociocultural impacts of iron mining and urban displacement in Kiruna, Sweden. She uses a Tumblr blog to share her anthropological interests to the public. The blog is dedicated to the documentation and dissemination of information about the social, cultural, political, and ecological role of mines and minerals around the world. To learn more, visit Elisa's blog on: http://miningandsociety.tumblr.com

Forskningsnoder