Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Forum för Afrikastudier

Forum för Afrikastudier är ett initiativ inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet med syftet att stödja Afrikarelaterad forskning inom Uppsala universitet. Forum för Afrikastudier ska underlätta kontakter och forskningsinformation mellan institutioner och även externt utanför Uppsala universitet. Forum driver forskningsprojekt, anordnar föreläsningar och paneldebatter och leder seminarieserien Fredagsforsk i afrikastudier.

Forum för Afrikastudier är placerat vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi och leds av dess ordförande professor Sten Hagberg. Andra antropologer verksamma inom Forums ledning är FD Eren Zink och doktorand Anna Baral. 

För mer information, se Forum för Afrikastudiers hemsida.