Institutionens Historia

Ämnet etnologi kallades från början ”folklivsforskning” och den första tjänsten var en docentur, som tillkom redan 1909 och innehades av Sven Lampa. Institutionen för kulturantropologi skapades år 1963 och hette då ”Institutionen för allmän och jämförande etnografi”. Afrikanisten, professor Sture Lagercrantz utsågs till ämnesföreträdare. Institutionerna för etnologi och kulturantropologi slogs samman 1996 och samlokaliserades två år senare på Trädgårdsgatan 18 i centrala Uppsala. År 2004 flyttades den gemensamma institutionen till de nuvarande lokalerna i Engelska Parken.
Läs mer om institutionens historia.

Kontakta oss

Besöksadress: Engelska parken, Thunbergsv 3 H
Postadress: Box 631, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer: 018-471 22 85 | Fax: 018-471 34 80
E-post: kursadm@antro.uu.se

Prefekt Mats Utas
Stf. prefekt Oscar Pripp
Studierektor, forskarnivå Sverker Finnström
Studierektor, avancerad nivå Annika Björnsdotter Teppo
Studierektor, grundnivå Oscar Pripp
Studievägledning Siv Berggren

Kursadministration

Siv Berggren

Ulrika Valdeson
Samverkan, ordf. Mats Utas
Lika villkorsombud Charlotta Widmark
Miljöombud Birgitta Meurling
Skyddsombud Claudia Merli
Brandskyddsombud Susann Baez Ulberg

Besök institutionen på Facebook

Lika villkorsgruppen Antro/etno

Till Lika villkorsgruppen kan du vända dig om du upplever någon del av din utbildning vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi som kränkande eller diskriminerande på något sätt.