Institutionsstyrelsen

Prefekt: Charlotta Widmark

Lärare:
Sverker Finnström
Sten Hagberg
Eren Zink
Oscar Pripp
Owe Ronström
Gruppsuppleanter:
Ella Johansson
Don Kulick

Studerande:
Nika Rasmussen (FU antro) 
(FU etno vakant)
Malin Gunnarsson (GU antro)
Gruppsuppleanter:
Eliza Lopez (FU antro)
Johanna Nyman (GU etno)

TA-personal:
Anna Gustafsson
Suppleant:
Carina Fröling

Institutionens jämställdhetsarbete: Jämställdhetsplan