Grundnivå vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi kan du välja att läsa vårt treåriga kandidatprogram eller enstaka kurser i kulturantropologi och etnologi. Etnologi kan du läsa på campus i Uppsala eller i Visby på Gotland. De enstaka kurserna kan i många fall läsas antingen på campus eller som nätbaserade kurser på distans.

Kulturantropologi och etnologi sätter människan i fokus och försöker förstå henne i ett bredare sammanhang. Det etnologiska perspektivet ger dig framförallt insikter i svenska och europeiska kulturella sammanhang, medan det kulturantropologiska perspektivet framförallt ger dig kunskaper om andra världsdelar och globala sammanhang. Dessa olika perspektiv hjälper oss i förlängingen också att se vårt eget samhälle i ett nytt ljus.

Kandidatprogrammet i kultur, samhälle och etnografi (KuSE) 

Kandidatprogrammet i kultur, samhälle och etnografi (KuSE) är en treårig utbildning där du också har möjlighet att göra praktik. Som student på programmet kan du utöver obligatoriska kurser välja valfria kurser och verktygskurser vid andra institutioner. Under en valbar termin läser vissa studenter en termin vid något universitet utomlands.

Programmet leder till en filosofie kandidat­examen med kulturantropologi eller etnologi som huvudområde.

Antropologi på grundnivå

Kulturantropologi är en vetenskap som i likhet med psykologi, filosofi, sociologi, historia och andra humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen studerar och vill förstå människor – varför de är som de är och gör som de gör, hur de tänker, hur de talar, äter, krigar, älskar, och hur de organiserar sig socialt, politiskt, och i förhållande till fenomen som kön, religion, sexualitet, etnicitet och olikhet.

Följande länk leder till mer information om kulturantropologikurserna på A-, B- och C-nivå vid Uppsala universitet: http://antro.uu.se/utbildning/kulturantropologi-i-uppsala/