Välkommen

Vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi bedrivs utbildning och forskning om många av de komplexa sammanhang som präglar dagens globaliserade värld

  • Katarina Graffman håller Tedx-föreläsning

  • Sverker Finnström – I mangoträdets skugga

  • Sten Hagberg får besök av Vetenskapsrådet

  • Möt några forskare och doktorander 2018–2020

Senast uppdaterad: 2021-10-21