Välkommen

Vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi bedrivs utbildning och forskning om många av de komplexa sammanhang som präglar dagens globaliserade värld

Internationellt masterprogram

Mellan 16 oktober 2019 och 15 januari 2020 kan du söka till vårt internationella masterprogram i kulturantropologi. Läs mer om programmet.