Välkommen

Vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi bedrivs utbildning och forskning om många av de komplexa sammanhang som präglar dagens globaliserade värld

Ny doktorsavhandling: Jag vill ha bra betyg. En etnologisk studie om höga skolresultat och högstadieelevers praktiker

Av Göran Nygren, doktorand i etnologi

Geijersalen, Engelska parken, Uppsala och zoom, 2021-06-11 kl 13:15

Hur gör elever för att få höga betyg och meritvärden? Vilka föreställningar har de om sin skolgång? Hur ser deras villkor och resurser ut? I Göran Nygrens avhandling undersöks hur högstadieelever uppnår höga resultat på skolor med höga meritvärden. Platsen är universitetsstaden Uppsala.

Studien är etnografisk och vi får följa elever i tre högstadieklasser. Utifrån observationer, samtal och intervjuer analyseras deras strategier för skolarbetet och deras föreställningar om skolan och framtiden. Boken uppmärksammar hemarbetets och föräldrarnas avgörande betydelse. Studiens resultat aktualiserar skolans svårigheter att verka för likvärdig utbildning och social rättvisa.

För mer information och om praktikaliteter kring Görans offentliga doktorsavhandling, vänligen kontakta Sverker Finnström, studierektor forskarutbildning

Läs också om andra doktorandavhandlingar

Omslag

Best Student Podcasts 2020

Studenterna som vid institutionen läser kurserna Etnografi och kulturell mångfald och Samhälle och vardagsliv i Sverige producerar podcasts som en del av sina examensarbeten. En jury från institutionen väljer de tre bästa från varje kurs.

Vinnarna av Best Student Podcasts 2020

  • Katarina Graffman håller Tedx-föreläsning

  • Sverker Finnström – I mangoträdets skugga

  • Sten Hagberg får besök av Vetenskapsrådet

  • Möt några forskare och doktorander 2018–2020

Senast uppdaterad: 2021-05-24