Välkommen

Vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi bedrivs utbildning och forskning om många av de komplexa sammanhang som präglar dagens globaliserade värld

Nya doktorer

Vi säger stort och välförtjänt grattis till våra nyblivna doktorer Nika Rasmussen och Kristian Sandbekk Norsted. Det blev ett ovanligt avslut på studier och forskning med försvar av avhandlingarna via zoom.

Nika Rasmussen och Kristian Sandbekk NorstedNika är nu Doktor Rasmussen efter att framgångsrikt försvarat sin avhandling  “Embodied Citizenship in the making - Bolivian youth at the crossroads of social hierarchies”. Kristian Doktor Sandbekk Norsted efter att framgångsrikt försvarat sin avhandling ”Subjects of Feminism: The Production and Practice of Anxiety in A Swedish Activist Community”.

Bästa Student Podcasts 2020

Studenterna som vid institutionen läser kurserna Etnografi och kulturell mångfald och Samhälle och vardagsliv i Sverige producerar podcasts som en del av sina examensarbeten. En jury från institutionen väljer de tre bästa från varje kurs. Vinnarna från år 2020 är (i alfabetisk ordning):

Etnografi och kulturell mångfald (7,5 ECTS) 2020 master
Tanushree Rao: “Covid 19 and the Categorization of Immigrants in Sweden” 
Tatsuya Tabuchi: “In a Refugee’s Shoes in Japan”
Anna Tarnovskaya: “Do You Feel Russian or Swedish? – Reflections on National Identity Constructions”
 
Samhälle och vardagsliv i Sverige (15 ECTS) 2020 first cycle
Monica Casillas Campo: “Understanding the Swedish Lagom”
Amber Dey: “Interviewing Swedish Folkloristic Beasts”
Karel Franz Pechanec: “The Meaning of Commuting between Gotland and the Mainland”

  • Katarina Graffman håller Tedx-föreläsning

  • Sverker Finnström – I mangoträdets skugga

  • Sten Hagberg får besök av Vetenskapsrådet

  • Möt några forskare och doktorander 2018–2020

Senast uppdaterad: 2021-04-19