Välkommen

Vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi bedrivs utbildning och forskning om många av de komplexa sammanhang som präglar dagens globaliserade värld

Professor Owe Ronström har gått i pension

Vi på institutionen vill uppmärksamma vår kära kollega professor Owe Ronström som nyligen gått i pension och numera kan tituleras professor emeritus.

Owe har varit med att först starta upp etnologiämnet vid Högskolan på Gotland och sedan varit en nyckelperson när Högskolan på Gotland och Uppsala universitet gick samman och vi skapade en gemensam institution. Läs om Owes väg och gärningar från diputationen 1992.

  • Katarina Graffman håller Tedx-föreläsning

  • Sverker Finnström – I mangoträdets skugga

  • Sten Hagberg får besök av Vetenskapsrådet

  • Möt några forskare och doktorander 2018–2020

Senast uppdaterad: 2021-11-24