Forskningsseminarier

Vid institutionen finns två regelbundna seminarieserier, Forskningsseminariet i etnologi och Forskningsseminariet i kulturantropologi. För aktuella och tidigare seminarieprogram, besök kalendariet.

Forskningsseminariet i etnologi

Dag och tid: Onsdagar, jämna veckor, 10.15-12.00
Lokal: Uppsala: Eng3-2028; Visby: rum varierar
Videokonferens: Möjligt för alla seminarier
Språk: Svenska eller engelska enligt program
Seminarieansvariga: Ella Johansson och Owe Ronström
Seminarieprogram: Se kalendariet

Forskningsseminariet i kulturantropologi

Dag och tid: Onsdagar, ojämna veckor, 10.15-12.00
Lokal: Uppsala: Eng3-2028; Visby: rum varierar
Videokonferens: Möjligt för alla seminarier
Språk: Svenska eller engelska enligt program
Seminarieansvariga: Susann Baez Ullberg och Don Kulick
Seminarieprogram: Se kalendariet