Forskningsseminarium i etnologi: Etnologen och bilden av människan som kulturvarelse

  • Datum: –12.00
  • Plats: Campus Gotland
  • Föreläsare: Carina Johansson
  • Arrangör: Institutionen för kulturantropologi och etnologi
  • Kontaktperson: Camilla Asplund Ingemark
  • Seminarium

Innehåll meddelas senare