Forskningsseminarium i Etnologi med Rikard Engblom

  • Datum: –12.00
  • Plats: Zoom - meddelas senare
  • Föreläsare: Rikard Engblom, doktorand
  • Arrangör: Institutionen för kulturantropologi och etnologi
  • Kontaktperson: Camilla Asplund Ingemark
  • Seminarium

Slutgranskning av Rikard Engbloms avhandlingsmanuskript. Marry-Anne Karlsen, antropolog och forskare vid Center for Women’s and Gender Research vid University of Bergen, kommer att bli extern examinator.