Slutgranskning av Rikard Engbloms avhandlingsmanuskript i ämnet etnologi

  • Datum: –12.00
  • Plats: Zoom - https://uu-se.zoom.us/j/65311871884 Rum Eng/3-2028
  • Föreläsare: Rikard Engblom, doktorand i Etnologi
  • Arrangör: Institutionen för kulturantropologi och etnologi
  • Kontaktperson: Sverker Finnstöm
  • Seminarium

Slutgranskning av Rikard Engbloms avhandlingsmanuskript.
Examinator: Marry-Anne Karlsen, antropolog och forskare vid Center for Women’s and Gender Research vid University of Bergen