Pris till Jan-Åke Alvarsson

2016-11-30

Smålands Akademi tilldelar 2016 års Wallquist-pris om 25.000 kronor till professor Jan-Åke Alvarsson vid institutionen för kulturantropologi och etnologi.

Motiveringen lyder: "Professor Jan-Åke Alvarsson, fil dr i kulturantropologi, har som redaktör för Svenskt Frikyrkolexikon som utkom 2014 bidragit till att frikyrkorörelsen fått en samlad och initierad dokumentation. Frikyrkorörelsen har som en del av svensk folkrörelse spelat en betydande om än ofta relativt tyst roll för framväxten av det moderna demokratiska samhället. Svensk frikyrklighet har en stor del av sina starkaste rötter i Småland.

Alvarsson är väl förtrogen med svensk och småländsk frikyrklighet och kombinationen av professionalism och ett personligt engagemang har säkerligen bidragit till att Svenskt Frikyrkolexikon blivit mer än en ordbok."

Nyheter