"Dra fram trollen" – om rasism på arbetpslatsen.

2016-12-07

I en intervju i senaste numret av Chefstidningen talar etnologen Oscar Pripp om den backlash som vi upplever i samhället och i organisationer när det gäller det ökade utrymmet för rasistiska handlingar och åsikter.

Samtidigt har organisationer ofta en övertro på värdegrundsarbete, attityder och att skapa tolerans. Man glömmer att det avgörande handlar om att fullt ut erkänna människor som drabbas av olika former av rasism och att det är summan av vardagliga handlingar bland aktörer på arbetsmarknaden som exkluderar människor av vissa ursprung. Håll utkik på Chefstidningens hemsida!

Nyheter