Institutionens köttfria policy uppmärksammad

2016-12-20

"Personalfesterna på Institutionen för kulturantropologi och etnologi är inte som andra fester. De har nämligen infört köttfri intern representation." 

Så börjar en artikel om institutionens köttfria policy i senaste numret av Uppsala universitets personaltidning Universen. Läs artikeln på följande sida: https://mp.uu.se/web/info/vart-uu/intern-kommunikation/universen

Nyheter