Antirasistiska rum

2017-05-09

I fortbildningsserien om normer, makt och förändring presenterar likavillkorsgruppen föredraget "Antirasistiska rum?" med forskarna Fanny Pérez Aronsson & Richard Jonsson.

Föredraget beskriver dels antirasistiska sätt att konstruera etniska Andra dels rasifierades strävan efter nationsöverskridande etniska identiteter. Härigenom undersöks hur plats och rum får betydelse i berättelser om tillhörighet och exkludering och utgör en diskussion om separatism och mångfald. Ladda ner inbjudan här. 

Nyheter