Carl Lindahl gästprofessor vid institutionen i ett år

2019-09-04

I september anländer vår gästprofessor Carl Lindahl. Han är professor i folkloristik vid Universitetet i Houston, Texas, och har en lång karriär som folklorist bakom sig. Han är en internationellt erkänd expert på bl.a. folkligt berättande, medeltida folklore, healingritualer, sagor och sägner. Hans fältarbeten har framförallt bedrivits bland fransk-amerikaner i södra USA, samt i Texas, Appalacherna och Ozark.

2005 startade Lindahl det världsunika projektet ”Surviving Katrina and Rita in Houston”, i vilket överlevare från orkanerna Katrina och Rita engagerades för att i sina tillfälliga hem själva intervjua varandra och dokumentera medöverlevares erfarenheter från katastrofen. Att överlevarna själva tog kontroll över dokumentationen påverkade deras förmåga att bearbeta och hela de trauman som katastroferna orsakat. Projektet blev mycket framgångsrikt.

2013 startade Lindahl ett liknande projekt i Haiti, ”Memwa Ayisyen”, där överlevare från den svåra jordbävningen 2010 intervjuar varandra, som senare stod som modell för ett liknande projekt efter den stora jordbävningen i östra Japan 2011. För sitt arbete med katastroföverlevare erhöll Lindahl 2014 ett särskilt Rockefeller Foundation-pris för att organisera Bellagio-konferensen "Survivor-Centered Responses to Massive Disasters", där etnografer, psykologer och katastroföverlevare från Kina, Indien, Italien, Japan, Sierra Leone och USA diskuterade strategier för hur katastroföverlevare ska kunna bli mer aktiva i sin egen återhämtning. Som ett resultat av konferensen bildades en internationell arbetsgrupp för att leda arbetet med katastroföverlevare vidare, International Committee for Survivor-Centered Disaster Recovery.

Centralt i Carl Lindahls forskning står frågor om hur gestaltandet av traumatiska erfarenheter i berättelser kan bidra till socialt och emotionellt helande. Särskilt har han uppmärksammat den ”självdiagnosticerande” potentialen i berättelser som delas i informella kontexter och hur sådana berättelser skiljer sig från dem som framställs i mer formella eller kliniska sammanhang. Det har lett till en rad angelägna metodfrågor om hur utomstående etnografers forskningsfrågor påverkar traumatiserade människors berättelser. Vad händer när forskare sätter agendan för vad överlevare berättar? Under vilka omständigheter kan överlevare berätta om det de själva vill och behöver. Hur kan våra etnografiska metoder anpassas till sårbara människors behov och villkor?

Carl Lindahls forskning har många beröringspunkter med en rad projekt som bedrivs vid institutionen inte minst de som rör berättelser och erfarenheter från katastrofer, flykt, migration, krig och konflikt. Det långsiktiga och mångdisciplinära forskningsprogrammet Engaging Vulnerabilities som nu bedrivs vid institutionen berör många av problem som Lindahl tidigare arbetat med och som ett förslag till nytt forskningsprogram inom Horizon 2020 som Carl Lindahl har med sig till oss också kommer att fokusera.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2021-06-17