Elisa Maria López mediakurator för utställningen Kiruna Forever

2020-03-11

Elisa Maria López medverkar på uppdrag av ArkDes, Sveriges nationella centrum för arkitektur och design, som mediakurator för utställningen Kiruna Forever (24 april–31 augusti). I uppdraget ingår även en essä i utställningskatalogen.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2021-07-02