Stadsutveckling med människan i centrum

2020-04-08

Etnologen Karin Eriksson-Aras och antropologerna Katarina Graffman och Mats Utas har fått pengar från UU Innovation för en förstudie. I denna förstudie kommer forskare från institutionen för kulturantropologi och etnologi vid Uppsala universitet skapa ett långsiktigt samarbete med Uppsala Kommun. 

Förstudien går ut på att, med utgångspunkt från projektets syfte, arbeta fram en projektplan samt en ansökan om projektmedel. Syftet med projektet är att identifiera metoder för att öka en kommuns förståelse av kommunmedborgarna, både vad gäller mer övergripande frågor kring gemenskap och trygghet samt mer projektspecifika (nytt bostadsområde).

Mer om denna förstudie kan du läsa genom att klicka här.

En byggarbetsplats
Det framväxande Rosendal kommer vara ett fokus. Foto: Mats Utas, våren 2020.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-01-04