Best Student Podcasts

Studenterna som vid institutionen läser kurserna Etnografi och kulturell mångfald, avancerad nivå, och Samhälle och vardagsliv i Sverige, grundnivå, producerar podcasts som en del av sina examensarbeten.

Varje år väljer en jury från institutionen de tre bästa podcasts från varje kurs. År 2020 var det premiär för utnämningarna. Många podcasts höll en hög nivå och resultatet av utmaningarna presenteras här (i alfabetisk ordning).

År 2020 Best Student Podcasts

Etnografi och kulturell mångfald (7,5 ECTS) 2020 master
Tanushree Rao: “Covid 19 and the Categorization of Immigrants in Sweden” 
Tatsuya Tabuchi: “In a Refugee’s Shoes in Japan”
Anna Tarnovskaya: “Do You Feel Russian or Swedish? – Reflections on National Identity Constructions”
 
Samhälle och vardagsliv i Sverige (15 ECTS) 2020 first cycle
Monica Casillas Campo: “Understanding the Swedish Lagom”
Amber Dey: “Interviewing Swedish Folkloristic Beasts”
Karel Franz Pechanec: “The Meaning of Commuting between Gotland and the Mainland”

Senast uppdaterad: 2021-05-04