Doktorsavhandlingar

Nedanför presenteras offentliggjorda och godkända doktosavhandlingar vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi (f.o.m. vt 2021).

Offentliggjorda - spikade - doktorsavhandlingar

Geijersalen, Engelska parken, Uppsala 2021-06-11 kl 13:15

Jag vill ha bra betyg. En etnologisk studie om höga skolresultat och högstadieelevers praktiker

Nygren, Göran doktorand i Etnologi, Uppsala Universitet, vt 2021

Hur gör elever för att få höga betyg och meritvärden? Vilka föreställningar har de om sin skolgång? Hur ser deras villkor och resurser ut? I Göran Nygrens avhandling undersöks hur högstadieelever uppnår höga resultat på skolor med höga meritvärden. Platsen är universitetsstaden Uppsala.

Studien är etnografisk och vi får följa elever i tre högstadieklasser. Utifrån observationer, samtal och intervjuer analyseras deras strategier för skolarbetet och deras föreställningar om skolan och framtiden. Boken uppmärksammar hemarbetets och föräldrarnas avgörande betydelse. Studiens resultat aktualiserar skolans svårigheter att verka för likvärdig utbildning och social rättvisa.

För mer information och om praktikaliteter kring Görans offentliga doktorsavhandling, vänligen kontakta Sverker Finnström, studierektor forskarutbildning

Till DiVA Uppsala University Publications: Jag vill ha bra betyg. En etnologisk studie om höga skolresultat och högstadieelevers praktiker

Godkända doktorsavhandlingar

The Negotiation of Urgency. Economies of Attention in an Italian Emergency Room

Pasquini, Mirko PhD candidate in Cultural Anthropology at Uppsala University, vt 2021
To DiVA Uppsala University Publications: The Negotiation of Urgency. Economies of Attention in an Italian Emergency Room

Embodied Citizenship in the Making: Bolivian Urban Youth at the Crossroads of Social Hierarchies

Rasmussen, Nika doctor in Cultural Anthropology at Uppsala University, vt 2021
To DiVA Uppsala University Publications: Embodied Citizenship in the Making: Bolivian Urban Youth at the Crossroads of Social Hierarchies

Subjects of Feminism: The Production and Practice of Anxiety in a Swedish Activist Community

Norsted, Kristian Sandbekk doctor in Cultural Anthropology at Uppsala University, vt 2021
To DiVA Uppsala University Publications: Subjects of Feminism: The Production and Practice of Anxiety in a Swedish Activist Community

Senast uppdaterad: 2021-05-24