Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Välkommen!

Vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi bedrivs utbildning och forskning om många av de komplexa sammanhang som präglar dagens globaliserade värld.

Jan Ovesen (1945-2016)

Our friend and colleague, Docent emeritus in Cultural Anthropology, Jan Ovesen, Stockholm, native of Denmark, has passed away at the age of 71.  We honor his memory.

Avtackning av våra programstudenter

Torsdagen den 2 juni avtackades våra programstudenter – på KuSE och på masterprogrammet – med tårta, kaffe och cider att skåla i. Se bilder från den glada tillställningen.